R75 per eenheid (Unit), dus afhangend van hoeveel eenhede gespuit sal u dan betaal.

Geen strawwe oefening moet 48uur na die tyd gedoen word  & ook nie plat le vir 4ure nie.